Radka Pavlová

Dula, masérka a laktační poradkyně

Kdo jsem

Jmenuji se Radka Pavlová, jsem certifikovaná dula ČAD, laktační poradkyně a masérka. Laktačnímu poradenství se věnuji od roku 2002, kurz pro duly jsem absolvovala v letech 2005 - 2006. V té době jsem se také učila břišní tance pro těhotné u Tamary Markové v A-centru. Navštěvovala jsem školu vědomého rodičovství Jany Hašplové.

Nejvíce mě během tohoto studia zaujaly masáže kojenců, proto jsem se také stala masérkou. Absolvovala jsem také kurz masáží těhotných a kurz lektora cvičení na míči. V současné době dále rozvíjím svoje dovednosti v oblasti masáží a cvičení pro těhotné a ženy po porodu a navštěvuji konference o výživě kojenců.

Je mi 40 let a žiju na Mělníku. Mám dvě děti (obě jsem dlouho kojila, nosila v šátku a masírovala), zajímám se o přírodu a indiány. S tím souvisí můj postoj k mateřství a péči o tělo. Pokud mohu volit, dávám přednost tomu, co tak dokonale vymyslela příroda.

Proč jsem se stala dulou

Zrození nového života mě vždycky fascinovalo. Ten kouzelný čas těhotenství, síla a moudrost přírody, cesta, na které se žena mění v matku, zcela jedinečná a nenahraditelná. Vždy jsem si přála ženy touto úžasnou cestou provázet.

Myslím, že porod může a měl by být pro ženu posilujícím zážitkem. V mateřství ji čeká řada náročných situací, kdy bude tuto sílu potřebovat. Vždyť porodem náročná a krásná úloha matky v podstatě začíná.

Také jsem přesvědčená, že každá maminka má právo být opečovávána a hýčkána. Každá si zaslouží být alespoň ten jeden den během porodu královnou.

Kdo je dula

Pojem “dula” pochází z řečtiny; do češtiny byl v novodobém významu převzat z angličtiny. Označuje odbornici na doprovázení ženy (a její rodiny) během těhotenství, při porodu a v poporodním období. Služby duly jsou užitečné jak prvorodičkám, tak matkám, které přivádějí na svět druhé a další děti.

Dula ženě poskytuje emocionální podporu a potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí. Pokud si to rodička přeje, dula s ní zůstává po celou dobu porodu: psychicky ji podporuje, vytváří pro ni zázemí a může jí též fyzicky pomáhat. Je připravena být oporou každé ženě, ať se rozhodne pro jakýkoliv způsob porodu nebo se porod jakkoliv vyvine. Duly ČAD jsou vázány Etickým kodexem ČAD.

Dula si klade za cíl přispívat k dobré tělesné a duševní pohodě matek a novorozenců. Charakterem se práce duly řadí mezi pomáhající nezdravotnické profese. Dula specifickým způsobem doplňuje práci porodních asistentek, lékařů a zdravotních sester. Nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. Chová v sobě dostatek lásky, aby mohla mateřským způsobem pečovat o nově zrozenou matku (“mothering the mother”).

Dula svou prací přispívá k dobrému startu celé nové – či nově rozšířené – rodiny.

Jaké služby dula poskytuje?

 • psychickou podporu ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí
 • informace, odkazy na literaturu, zdroje vycházející z vědeckých výzkumů
 • pomoc s ujasněním priorit
 • pomoc s přípravou porodního plánu či porodního přání
 • doporučení týkající se životosprávy v těhotenství
 • souvislý doprovod během porodu
 • pomoc při volbě polohy a dalších nefarmakologických úlevových prostředků během porodu, dotyk
 • usnadnění komunikace mezi rodičkou (či rodiči) a zdravotníky
 • podporu pro partnera a rodinu
 • informace a podporu při zahájení kojení
 • podporu rodině v šestinedělí, předávání zkušeností s péčí o dítě
 • odkazy na další odborníky
 • Dula je připravena ženu doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v porodním domě nebo při porodu doma (za asistence porodní asistentky nebo lékaře).

V čem spočívá přínos duly pro rodičku a její rodinu?

Dula uznává porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým ženy rodí a děti přicházejí na svět, ve svém důsledku ovlivňuje celou společnost. Chápe fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy. Dula zná rodičku i její přání a představy týkající se porodu. Pomáhá ženě, která si to přeje, po celou dobu porodu a určitý čas po narození dítěte. Snaží se vytvořit zázemí a takovou atmosféru, kdy se žena může uvolnit a plně se soustředit na samotný porod.

Duly u porodu pomáhají jak samotným ženám, tak ženám, které doprovází také jejich partner/otec dítěte. V takovém případě je dula oporou i pro muže. Přítomnost duly u porodu prokazatelně pozitivně ovlivňuje jeho délku a možný výskyt komplikací.

V proslulé knize o významu práce dul (M. Klaus, J. Kennell, P. Klaus: Porod s dulou, 2004) se uvádí, že přítomnost duly u porodu snižuje:

 • počet císařských řezů o 50%,
 • délku první doby porodní (fázi “otevírání”) o 25%,
 • použití oxytocinu o 40%,
 • užívání léků proti bolestem o 30%,
 • použití kleští o 40%,
 • žádosti o epidurální anestezii o 60%

Péče duly o matku má mimo jiné pozitivní vliv

 • na kojení
 • na délku času, který matka s dítětem tráví
 • na výskyt poporodní deprese
 • na teplotu rodičky

Matky doprovázené dulami také samy hodnotí osobnost svého dítěte, jeho schopnosti a zdravotní stav pozitivněji.